TOMBA.no forandrer drakt

TOMBA.no har vært online siden 2003, mer eller mindre uten endringer. De siste årene frem til i dag har det ikke vært aktivitet på siden.

Nå gjennomgår nettstedet en revisjon hvor det gamle innholdet blir pusset litt opp og får selskap av nytt innhold, hovedsaklig bilder.

I den nærmeste tiden vil sidene ha en eksperimentell karakter og kan hyppig få endret uttrykk.

Bergen 11. november 2012


Leave a Comment

You can use these HTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


− 1 = åtte