Skolestart

Som for skolebarn og -ungdommer hjemme kommer den første skoledagen ubønnhørlig til oss også. Nå er ferien slutt, og det er på tide å finne frem skolesakene. På "TOMBA-skolen" har vi tre klassetrinn, Anja går i tredje klasse, Oda går i sjuende og Marius er kommet så langt at han skal begynne første året på videregående skole.

Uken før skolestart gjorde vi de siste forberedelsene i Camarinas i nord-vest Spania hvor vi kjøpte skrivebøker, blyanter og viskelær. Selv om det er i dag den egentlige skolen begynner, tyvstartet vi litt allerede mens vi var i Danmark. Vi brukte opplevelsene våre tidligere i sommer og koblet dem til tema vi visste vi skulle gjennom på skolen. Mormor hadde laget fine permer hvor vi kunne samle stoff om både Anne Frank og Van Gogh.

Vi begynte å planlegge gjennomføringen av skolen ombord sist vinter. Fra Oda og Anja sin skole, Minde Skole, har vi fått verdifull hjelp i form av lærerplaner og råd og veiledning. Skolen har også lånt ut alt vi trenger av bøker for dette skoleåret. I tillegg har min søster Turid, som er lærer i Langesund, lånt oss lærerplanen L97 og bidratt med lærerplaner.

Den første skoledagen opprant med solskinn og godt og varmt vær. Anja stod (for første gang på turen) opp med en gang hun ble vekket og gikk på badet. Der ble hun lenge før hun kom ut igjen med nykjemmet hår, pyntet og klar til å gå til skolen. Som på alle skoler må man første skoledag hilse på "rektor og lærerstaben". På vår skole var dette fort gjort, og undervisningen kunne begynne.

Boktrekk på alle bøker må til, og når det er unnagjort kan undervisningen begynne. Men først må vi planlegge vi litt. Det er lurt å lage reglene, og bli enig om rammene for skolen nå som alle er positive og motiverte. Både Oda og Anja er ivrige etter å komme i gang og stuper ned i matematikkoppgaver med det samme. Som på skolene hjemme er læreren også her nådeløs og gir masse lekser.

 

Marius sin utfordring dette skoleåret blir kanskje litt større. Han har kjøpt alle bøker for grunnkurset på den videregående skolen, og skal lese på egenhånd. Mor og far vil nok være i stand til å hjelpe til, men i hovedsak regner han nok med å ta ansvaret selv. Til våren når eksamen kommer må han reise hjem som privatist for å vise hva han har fått til gjennom vinteren.

Den første skoledagen på TOMBA videregående skole ble brukt til å lage undervisningsplan. Fag for fag ble det laget en framdriftsplan for hver uke slik at kontrollen med gjennomgangen av stoffet kan holdes.

Vi sender en spesiell hilsen til Minde Skole i Bergen og søster Turid for hjelp til planleggingen av skoleåret. Vi har avtalt med Minde Skole at vi vil holde kontakt med klassene hjemme både gjennom postkort og e-post.


Comments are closed.